Wakaf Pembangunan Kelas Sekolah Bintang Rabbani

Sekolah Bintang Rabbani Salah satu Program Pendidikan Dompet Dhuafa Waspada yang terletak di Tiga Juhar, Deli Serdang.

Kini kembali menghimpun dana wakaf untuk Pembanguna kelas tambahan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA).

Untuk itu kami mengajak Bapak dan Ibu donatur untuk ikut bergambung bersama kami, demi menyelematkan akidah ummat.

 

    Belum ada update baru

18 Apr 2021

Hamba Allah
Rp 11.000.910