Zakat Maal

Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syarak.

    Belum ada update baru

17 Nov 2023

MUSTHOFA WIRAWAN HSB
Rp 3.918.519

4 May 2023

Anonim
Rp 140.277

28 Oct 2022

MUSTHOFA WIRAWAN HSB
Rp 2.100.703

18 Apr 2021

Hamba Allah
Rp 444.070.014